Ons leven is nu


Versmal je aandacht tot dit ene moment.

Geef je zintuigen eens goed de kost.

Wees waar je bent. Kijk om je heen.

Kijk alleen maar, interpreteer niet.

Zie het licht, de vormen, de kleuren, het uiterlijk van dingen.

Wees je bewust van de stille aanwezigheid van elk ding.

Wees je bewust van de ruimte die alles toestaat er te zijn.

Luister naar de geluiden; oordeel er niet over.

Luister naar de stilte onder de geluiden.

Raak iets aan, het geeft niet wat, en voel en erken het Zijn ervan.

Observeer het ritme van je ademhaling,

voel hoe de lucht naar binnen en naar buiten stroomt,

voel de levensenergie in je lichaam.

Laat alles zijn zoals het is, binnenin je en buiten je.

Verplaats je diepgaand in het Nu.


 

Uit “De kracht van het NU” van Eckhart Tolle

 

Your life is now.

Narrow your life down to this moment.
Use your senses fully.
Be where you are, look around.
Just look, don’t interpret.
See the light, shapes, colours, textures.
Be aware of the silent presence of each thing.
Be aware of the space that allows every thing to be.
Listen to the sounds; don’t judge them.
Listen to the silence underneath the sounds.
Touch something, anything,
and feel and acknowledge its being.
Observe the rythm of your breathing,
feel the air flowing in and out,
feel the life energy inside your body.
Allow anything to be, within and without.
Move deeply into the Now.

 

From “The power of NOW” from Echhart Tolle