Aum / Ohm / Om

 

De oerklank, die benaderd wordt door AUM, is de grondslag van alle Mantra's.
Het is de oorspronkelijke Mantra, die ontstond ten tijde van de schepping, toen de scheiding optrad tussen 'ik' en 'niet-ik'.

AUM heeft vele verschillende betekenissen. Gezegd wordt:
In het begin was er het Opperste Woord en het woord creëerde alles.
Dat woord is AUM. Bij diepe meditatie in stilte kan je de klank AUM in je horen.
De hele creatie is ontstaan uit de klank AUM.
Het is de oerklank of de Universele klank waardoor het hele universum vibreert.
AUM betekent ook het uitnodigen van de hogere energie.
Deze goddelijke klank heeft de kracht te scheppen, handhaven en vernietigen,
geeft leven en beweging aan al hetgeen bestaat.

Het woord Aum heeft een diepgaande betekenis. Het is echter niet alleen de betekenis van het woord dat van belang is.
Men gelooft dat de trilling van deze klank een verheffende werking op de trilling van het lichaam heeft, waardoor een hoger bewustzijn bereikt wordt.

De klank AUM bestaat uit drie afzonderlijk resonerende klanken die geleidelijk in elkaar overgaan:
AH wordt gereciteerd in de navelstreek,
OE achter het borstbeen en
MM in keel-, neus- en voorhoofdsholte.

Op de juiste manier uitgesproken is Aum een sonore zoemklank die, zover de menselijke mond het toelaat, het dichts komt bij de oorspronkelijke scheppingsklank. Het is dezelfde trilling als waarop de Universele energie trilt.

Er zijn vele manieren om het AUM te doen weerklinken en iedere manier heeft een andere uitwerking.
De meest gebruikte zijn:
- de klinker lang aanhouden, wat de omringende wereld beïnvloedt;
- de medeklinker zo lang mogelijk aanhouden waardoor de zanger innerlijk beroerd wordt.

Wanneer dit bij het begin van een meditatie gedaan wordt, helpt het de verschillende lichamen harmonisch af te stemmen.

 

 

"OM is the most potent of sounds.
It is known as a bija mantra - a seed mantra. Just as the seed contains the full potential of the tree, so the mantra OM carries within it the flower of enlightenment.
It corresponds to the 'third eye', the energy centre where masculine and feminine energies merge into one.
And it's also called the soundless sound, it's called the sound of the universe, it's the cosmic Yes."

Deva

 

♥ Dit is zó schattig! ♥


“The mantra AUM – the sound of the universe,

which permeates everything and carries us deep within ourselves
to a state of inner peace.”

 

“AUM is the name of that inside of me which is aware of the oneness of all things.”

 Ohm