Shamno Mitra

Deva Premal


Een mooie mantra om aan het begin van de bijeenkomst te laten horen.


Moge Mitra, Varuna en Aryaman,
Indra en Brihaspati
en Vishnu, die allesvervullend is,
ons goedgezind zijn en hun zege over ons uitroepen.

Gegroet zij Brahman. Gegroet zij Vayu.
Gij zijt de waarneembare waarheid.
Gij zijt de wet van kosmische orde en waarheid.

Ik blijf trouw aan rechtvaardigheid.
Ik zal de waarheid spreken.
Moge deze wet ons allen beschermen.
Ohm Vrede Vrede Vrede.


De Devas (stralenden) die worden aangeroepen
symboliseren de machten van de werkelijkheid, die aan de basis ligt
van alle dingen of de enorme krachten die werkzaam zijn in de natuur.


Mitra, de Zonnegod, is de dag en de kracht die werkzaam is in de inademing.
Varuna, de god van de Oceaan, is de nacht en de uitademing.
Aryaman, de god van de manen, is de kracht in de zon en het licht van de ogen.
Indra is de geest, hij is de koning van de goden of zintuigen.
Brihaspati is de verpersoonlijking van mededogen en religie,
hij symboliseert wijsheid en welsprekendheid.
Vishnu is het aldoordringend onderlaag van alle dingen.
Brahman is het Absolute.
Vayu is de kracht in de wind en de adem,
hij is de Prana of levenskracht.

OM symboliseert het Absolute.
Shanti wordt driemaal herhaald, opdat er vrede zou zijn in het lichaam,
in de geest en rondom of opdat er geen storingen zouden optreden
ten gevolge van ziekte, geestelijke moeilijkheden of uiterlijke omstandigheden.

 

SHAMNO MITRA, SHAM VARUNA,

SHAMNO BHAVED VARYAMAM

SHAMNA INDRO BHRAHASPATI

SHAMNO VISHNU URU KRAMAH

NAMO BRAHMANE

NAMASTE VAYU

TVAMEVA PRATYAKSHAM BRAHMASI

TVAMEVA PRATYAKSHAM BRAHMA VADISYAMI

RITAM VADISYAMI

SATYAM VADISYAMI

TAN MAMAVATU

TAD VAKTARAM AVATU

AVATU MAM

AVATU VAKTARAM

OM SHANTI SHANTI SHANTI

 

 

Shamno Mitra - Lokah Samastah - Shamno Mitra

(deze versie doen we in de voorjaarsserie van 2015)

 

En zo heb ik het in mijn Mantranitaboek gezet:

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb