Wat zijn mantra's


Mantra’s zijn oeroud en worden al duizenden jaren door alle volkeren op de aarde gezongen.

Het zijn gezongen of gereciteerde teksten met een sterk resonerende kracht in één van de oudste talen: het Sanskriet. Hiermee wordt vrede, liefde, geluk en verlichting opgeroepen. De klankvibraties oefenen een weldadige invloed uit op het fysieke en geestelijke welzijn van de mens. Door het zingen en reciteren ontstaan klankvibraties, die de energiecentra, de chakra’s, in het lichaam openen, stress afvoeren en het hart openen. Hierdoor krijgen diepere gevoelens zoals vreugde, verdriet, speelsheid, liefde, ontspanning en verbondenheid de ruimte. Mantra's vertegenwoordigen krachten en kwaliteiten in jezelf, die je kunt oproepen, versterken of verminderen.

Veel mensen komen via yoga in aanraking met mantra’s, want het chanten van mantra's is een belangrijk onderdeel van yogabeoefening.

 

 “A mantra is not just something to chant.
It is not chanting.
A mantra is something to let sink deep in your being,
just as roots go deep into the earth.
The deeper the roots go into the earth,
the higher the tree will go into the sky.”

-Osho-

"Een mantra is niet alleen iets om te zingen.
Het is geen zingen.
Een mantra is iets om diep in je wezen door te laten dringen,
net zoals wortels diep in de aarde gaan.
Hoe dieper de wortels de aarde in gaan,
hoe hoger de boom de lucht in zal gaan."

-Osho_