Playlist Hulst 15-5-2019

 

Op deze pagina probeer ik alle mantra's en heartsongs te verzamelen die Kevin James deze avond gezongen heeft.

Dan kunnen we nog lekker nagenieten van deze bijzondere avond.
Voor ons extra bijzonder, omdat Hans nu ook mee kon, omdat het zo dichtbij was.

 

 

Humee Hum Brahm Hum

 

Om Asatoma

Om Mani Padme Hum
Deze mantra heeft Kevin opgedragen aan Hans,
for positive vibration, healing and harmony.

 

Temple of my heart

 

Mother Gaia

Nog een mooie uitvoering van Mother Gaia, in Bali.

 

Jaya Sita Ram

 

Life is perfect

 

Hey Ma Durga

Helaas maar een klein stukje van deze mantra, later hopelijk de volledige versie.

 

Als afsluiting speelt Kevin mooie fluitmuziek

 

Op verzoek van Marjon "one more song": Kanyini.

Hieronder staat de uitvoering met Uncle Bob Randall

en de uitleg die Kevin James erover gegeven heeft.

Kanyini means..............

 

The word Kanyini comes from The First People of Australia and means connection, responsibility and unconditional love for all of creation and it envelops the four principles of aboriginal life:

 


Tjukurrpa – Creation Period (or what non-aboriginals call ‘dreamtime’)

Kurunpa – Spirit, Soul, Psyche

Walytja – Family, Kinship

Ngura – Land, Home, Place or Mother

They believe, if you loose the connection to these principles you become dysfunctional and a lost soul.

Perhaps the early settlers had lost this connection well before they arrived in Australia.
So long so, that generations had passed before it was mistaken as normal.

Then it was unconsciously imposed on the First people, disconnecting them from their Kanyini.
This has created an unhealthy situation in Australia.

 

When I was asked to make a song about Kanyini and the prayer of Uncle Bob Randall, I had to approach it from the attitude of life is perfect. I opened my mind to the bigger picture beyond right and wrong and directed my thoughts and feelings towards a way forward.

I spoke with the Uncle and we agreed it was a good idea that we all pray for the Kanyini to return. In a new universal or global form.
Where we can all call each other family, regardless of race colour or creed, where the Earth is our home and Mother, where the religion is Love, kindness and respect and we are all connected to the Spirit of Life that runs through all things.

 

Thank you Bob Randall for your great work, your prayer and inspiration for this song.


Kevin James

 

Kanyini betekent…………..

 

Het woord Kanyini komt van de oorspronkelijke bewoners van Australië en betekent verbinding, verantwoordelijkheid en onvoorwaardelijke liefde voor al wat bestaat en het omvat de vier principes van het aboriginal leven:

 

Tjukurrpa – Periode van creatie/ordening (of wat niet-aboriginals ook wel ‘Dreamtime’ noemen)

Kurunpa – Geest, Ziel, Psyche

Walytja – Familie, Verwantschap

Ngura – Land, Thuis, Plaats of Moeder

 

Ze geloven dat je, als je de verbinding met deze principes verliest, een verstoorde en verloren ziel wordt.

Waarschijnlijk waren de eerste kolonisten deze verbinding al kwijt voordat ze in Australië aankwamen.
Al zo lang, dat er generaties overheen zijn gegaan voordat het onterecht als normaal beschouwd werd.

Toen werd het onbewust opgelegd aan de oorspronkelijke bevolking, waarbij ze hun verbinding met hun Kanyini verbraken.
Dit heeft een ongezonde situatie gecreëerd in Australië.


Toen ik gevraagd werd om een lied te schrijven over Kanyini en het gebed van Uncle Bob Randall, moest ik het benaderen vanuit de houding dat het leven perfect is. Ik opende mijn geest voor het grotere geheel, voorbij goed en slecht en richtte mijn gedachten en gevoel in voorwaartse richting.

Ik sprak met de Uncle en we kwamen overeen dat het een goed idee was om allemaal bidden voor de terugkeer van Kanyini. In een nieuw universum of wereldwijd.
Waar we elkaar allemaal familie noemen, ongeacht ras, kleur of geloof, waar de Aarde ons thuis is en onze Moeder, waar de religie Liefde, vriendelijkheid en respect is en we allemaal verbonden zijn met de Geest van het Leven waar alles van doordrongen is.

 

Dank je Bob Randall voor je grootse werk, je gebed en inspiratie voor dit lied.

 

Kevin James

 

SONG LYRICS

 

Tjukurrpa  Kurunpa  Walytja  Ngura.  2x

We walked away, long time ago we took away our Kanyini.
We turned away, long time ago we took away, our connection to Kanyini.

Tjukurrpa – Our ancestors, our dreaming.

Kurunpa – Our spirit, our soul.

Walytja – Our kinship, our family.

Ngura – Our land, our home.

With love I offer this prayer
in the name of all that is sacred and holy.
With love I offer this prayer
in the name of all in the name of Kanyini.


Chorus:
Kanyini, Kanyini, Kanyini, return return. 4x

 

 

Dit zijn een paar foto's die ik gemaakt heb.

En dit kwam er een paar dagen later nog eens bij: