Sarveshaam Mantra

Deva Premal

 

OM SARVESHAAM SWASTIR BHAVATU

in gratitude for our health and well-being

dankbaarheid voor onze gezondheid en welbevinden

SARVESHAAM SHANTIR BHAVATU

in gratitude for inner peace

dankbaarheid voor innerlijke vrede

SARVESHAAM POORNAM BHAVATU

in gratitude for the fullness of heart

dankbaarheid voor het vervulde hart

SARVESHAAM MANGALAM BHAVATU

in gratitude for the auspiciousness in our lives

dankbaarheid voor het veelbelovende in ons leven

SARVE BHAVANTU SUKHINAH

may all beings be happy!

moge alle wezens gelukkig zijn!

SARVE SANTU NIRAAMAYAAH

may all beings be free from illness!

moge alle wezens vrij zijn van ziekte!

SARVE BHADRAANI PASHYANTU

may all beings increase the good for others!

moge alle wezens het goede voor anderen laten toenemen!

MAAKASCHIT DUHKHA BHAAG BHAVET

may no one suffer from sorrow!

moge niemand lijden!

SHANTI SHANTI SHANTI

Peace

Vrede

 

 

Mijn eigen opname, in het Circustheater in Brussel:

En een hele mooie uitvoering van Tina Turner